ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่างไฟฟ้า สร้างสรรค์นวัตกรรม

เอกสารการรับรอง

คุรุสภา

เอกสารการรับรอง

สภาวิศวกร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

กิจกรรมของภาควิชา

กิจกรรมการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและเจริญปัญญา

March 11, 2022

“ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าได้จัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและเจริญปัญญาสำหรับนักศึกษาครู เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสมาธิ ไม่ฟุ้งซ่าน ใจจึงจดจ่ออยู่กับการเรียนก่อให้เกิดปัญญา  และเกิดบุคลิกภาพที่ดี เกิดความมั่นคงในอารมณ์ เชื่อมั่นในตนเองอย่างเหมาะสม”

กิจกรรมค่ายอาสาในการปรับปรุงไฟฟ้าและเเสงสว่าง

March 11, 2022

“ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าได้จัดกิจกรรมค่ายอาสาเพื่อปรับปรุงไฟฟ้า เเสงสว่าง รวมปรับสภาพภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและขาดเเคลนทุนทรัพย์”

กิจกรรมเปิดบ้านภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า (TE-FTE KMUTNB Open House)

March 11, 2022

“คณะครุศาสตร์อุตสาหรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจัดงานเปิดบ้านคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. (FTE KMUTNB Open House ) ที่มีการเเนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอน และนำชมภาควิชา  อีกทั้งมีการสัมภาษณ์ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า”

กิจกรรมงานเเข่งขันเรือยาวประจำปี

March 11, 2022

“คณะครุศาสตร์อุตสาหรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจัดงานเปิดบ้านคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. (FTE KMUTNB Open House ) ที่มีการเเนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอน และนำชมภาควิชา  อีกทั้งมีการสัมภาษณ์ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า”

บรรยากาศห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ

EnglishThailand Skip to content