กิจกรรมค่ายอาสาในการปรับปรุงไฟฟ้าและเเสงสว่าง

“ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าได้จัดกิจกรรมค่ายอาสาเพื่อปรับปรุงไฟฟ้า เเสงสว่าง รวมปรับสภาพภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและขาดเเคลนทุนทรัพย์”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EnglishThailand Skip to content