กิจกรรมงานเเข่งขันเรือยาวประจำปี

“คณะครุศาสตร์อุตสาหรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจัดงานเปิดบ้านคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. (FTE KMUTNB Open House ) ที่มีการเเนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอน และนำชมภาควิชา  อีกทั้งมีการสัมภาษณ์ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EnglishThailand Skip to content